بر | فایل سل

تحقیق درمورد اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درمورد اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص

محصول * تحقیق درمورد اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
‏اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری :ترجمه: محمود طاهری شهرآئینیدانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید رجایی برگرفته از سایت: www.elsevier.com
خلاصه:آزمایشات ریخته گری برای توليد چدنهای خاکستری باترکيباتی در محدوده(درصد وزنی):
 Fe–3.2C–wCu–xMo–yMn–zSi که w = 0.78–1.79, x = 0.11–1.17, y = 0.68–2.34 و
z = 1.41–2.32 انجام شده است.اين عناصر کليدی بطور سيستماتيک در طی ريخته گری ماسه ای بصورت ميلگردهای با قطر 30-mm برای ارزيابی تاثيرشان بر توسعه ميکروساختار و خواص مکانيکی،تغييريافتند.معلوم شد که محدوده ميکروساختارها از پرليت کامل تا ترکيبی از آستنيت باقيمانده و فريت بينيتی به اصطلاح آسفريت (ausferrite) توليد شدند و يک همبستگی خطی مستدل بين کسر حجمی شکستن و استحکام آسفريت مشاهده شد. ترکيب بهينه خواص مکانيکی در يک آلياژ با ترکيب تقريبی Fe–3.2C–1.0Cu–0.7Mo–0.55Mn–2.0Si بدست آمد که 100% آسفريت بدون کاربيدهای آلياژی توليد شد. اين آلياژ يک ميکروساختار و خواص مکانيکی قابل مقايسه با چدن خاکستری آستمپر شده بدون مشکلات زياد همراه با آستمپرينگ داشت.کلمات کليدی: چدن خاکستری، ميکروساختار، ریخته گری و آسفريت1- مقدمهچدن خاکستری يک گروه وسيع از آلياژهای ريختگی آهنی است که معمولا” بوسيله يک ميکروساختار از گرافيت ورقه ای (flake graphite) در يک زمينه آهنی مشخص می شود. آن اساسا” يک آلياژ Fe–C–Si شامل مقادير کوچکی از عناصر آلياژی ديگر و بيشترين آلياژ ريختگی مورداستفاده و با توليد جهانی ساليانه 6 ميليون تن است که چندين برابر ديگر فلزات ريختگی است[1].ميکروساختار چدن خاکستری معمولا” شامل گرافيت ورقه ای و يک زمينه پرليت و يا فريت است که خواص مکانيکی، قابليت ماشينکاری و غيره به آن بستگی دارد. چدنهای خاکستری معمولی، زمينه پرليتی و استحکام کششی در محدوده 140 تا 400 Mpa دارند. وسيله اصلی برای بهبود خواص مکانيکی، کاهش کربن معادل است که درصد گرافيت را کاهش و پرليت را افزايش می دهد. جدول(1) انواع تجاری چدن خاکستری و خواص مکانيکی مربوط به آنها را نشان می دهد.برای بهبود خواص چدن خاکستری، تحقيق بر روی گسترش ميکروساختار آسفريت بيش از 40 سال انجام گرفته است[6-2]. يک بهبود مهم ويژه در خواص، نتيجه ای از گسترش چدن خاکستری آستمپر شده است[7-3]. چدنهای خاکستری آستمپر شده به مهندس چاره هایی با ترکيبات فرايندی/موادی معمولی پيشنهاد می دهد[7]. از طريق آستمپرينگ، زمينه فريتی يا پرليتی، چدن خاکستری به يک ساختار سوزنی شامل 70 تا 80% فريت بينيتی بدون کاربيد و آستنيت باقيمانده 20 تا 30% تغيير می يابد. چنين ساختاری به اصطلاح آسفريت است[6]. نشان داده شده است که چنين ساختار زمينه ای، يک چدن خاکستری با يک ترکيب منحصر بفرد از استحکام، مقاومت سايشی، جذب صدا و يا لرزش و تافنس شکست بالا را توليد می کند[6و7].يک عمليات حرارتی معمولی آستمپرينگ چدن خاکستری، آستنيته کردن در دمای 840–900º C برای چند ساعت بر اساس ترکيب و ضخامت ريختگی و آستمپر کردن در 230–425º C است[6و7].در حالی که اين برنامه زمانی عمليات حرارتی تولید چدن خاکستری با يک محدوده عالی از خواص ، به انرژی قابل ملاحظه و فضای توليد نياز دارد و ممکن است باعث آلودگی محيطی بعلاوه اکسيداسيون و ترک در اجزا شود. اين مشکلات ، توليد گسترده چدن خاکستری آستمپر شده را محدود کرده اند، بنابراين تحقيق بر روی گسترش چدن خاکستری آسفريتی را بوسيله ريخته گری مستقيم وادار می کنند[5]. کار حاضر قصد دارد نشان دهد که چگونه تغييرات سيستماتيک در اضافه کردن آلياژی به يک چدن خاکستری معمولی در طی ريخته گری می تواند يک آلياژ با ميکروساختار فريت بينيتی-آستنيتی (آسفريتی) با خواص مکانيکی قابل مقايسه با چدن خاکستری آستمپر شده را توليد کند.جدول(1): ترکيب و خواص مکانيکی کلاسهای مختلف چدن خاکستری 
    Class
Total carbon (wt.%)
Total silicon (wt.%)
Tensile strength (MPa)
Transverse load on test bar (kg f)
Hardness (HB)

     20
  3.40–3.60
   2.30–2.50
          152
           839
56

     25
         –
           –
          179
           987
174

     30
  3.10–3.30
   2.10–2.30
          214
          1145
210

     35
         –
           –
          252
          1293
212

2- تجربی2-1- مواد و روش ريخته گری

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تخقیق در مورد شرحي بر دوزخ كمدي الهي اثر دانته 64 ص (با فرمت word)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود تخقیق در مورد شرحي بر دوزخ كمدي الهي اثر دانته 64 ص (با فرمت word)

محصول * دانلود تخقیق در مورد شرحي بر دوزخ كمدي الهي اثر دانته 64 ص (با فرمت word)* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 60
 
شرحي بر دوزخ كمدي الهي اثر دانته
تأليف : علي اطيابي
به نام خدا
مقدمه :‌
اگر پيشتر از اين كه فرصت بيشتري داشتم با كمدي الهي آشنا شده بودم، بي شك براي آنكه بتوانم آنرا به زبان اصلي بخوانم، مبادرت به آموختن زبان ايتاليائي مي‌كردم و همين انگيزه براي سعي و تلاش زياد در اين زمينه از حد كفايت نيز فراتر بود، بهرحال متاسفانه اين توفيق نصيب نشد و ناچار نسخه ترجمه فارسي آقاي شجاع الدين شفا مورد مطالعه قرار گرفت و شرح حاضر از اين نسخه بعمل آمده است.
در اين شرح سعي بر آن بوده است كه تمامي اشعاري كه ممكن است از آنها مفاهيم متفاوتي استنباط گردد مورد اظهار نظر قرار گيرد، ليكن چون اغلب اين اشعار قبلاً توسط بسياري از دانته شناسان مورد بررسي و اظهار نظر قرار گرفته وزبده ترين آنها در توضيحات ذيل صفحات كتاب منبع آمده لذا هر جا كه با توضيحات اعلام شده در ذيل صفحه همنظر بوده‌ام از تكرار آن خودداري شده است. بنابراين شرح حاضر شامل آن بخش از اشعاري است كه مفاهيم متفاوتي از آنها استنباط مي‌شود و مورد تفسير قرار نگرفته (يا اگر تفسيري در مورد آنها موجود است در ترجمه‌اي كه در دسترس من بوده نيامده) و نيز آن بخش از اشعار كه با نظرات اعلام شده درباره آنها همنظر نبوده‌ام.
اميد است اين شرح قابليت استفاده براي صاحبنظران و علاقمندان را داشته باشد.
علي اطيابي
سرود يكم
در نيمه راه زندگاني ما
اساساً اين توجيه كه با توجه به مزمور 90 زبور داود تورات كه عمر انسان را هفتاد سال ذكر كرده، پس منظور دانته اين بوده كه وي اين سفر خيالي را در 35 سالگي، يعني در سال 1300 انجام داده صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا:
1- چه ضرورتي دارد در كتابي با اين عظمت فكر و وسعت انديشه و مفاهيم عميق فلسفي و انساني كه با اساس تمامي مذاهب توحيدي ملازمت دارد و بعنوان يك معلم برگزيده اخلاق، در تمامي سالهاي بعد از تاليف مورد مراجعه قرار گرفته و بعد از اين نيز مورد مراجعه خواهد بود، در ابتداي كتاب كه معمولاً زير شناخت تمامي كتاب است، بذكر تاريخي بپردازد كه در تمامي طول كتاب به هيچ كار نمي‌آيد (و حتي در بعضي موارد با واقعيتهاي تاريخي قابل تطبيق نيست).
2- نظر به اين كه در اين بيان، ضمير جمع بكار برده شده است «زندگاني ما» ليكن در هر دو مصرع بعدي سه بار از ضمير مفرد استفاده شده («خويشتن» را در جنگلي «يافتم» زيرا راه راست را گم كرده «بودم»)، ميتوان گفت كه منظور از «ما» در مصرع «در نيمه راه زندگاني ما»، مطلقاً «من» نيست، بلكه بشريت است. كه اين برداشت با جهان شمولي اين كتاب نيز ملازمت دارد، البته نبايد در اين مصرع، كلمه «نيمه» را همان رياضي بحساب آورد، بلكه بايد آنرا گذران «بخشي» از تاريخ بشريت محسوب داشت.
خويشتن را در جنگلي تاريك يافتم
مفهوم صريح و روشن اين مصرع اين است كه، به اشتباهات دوران زندگي خويش، پي بردم وجود كلمه «تاريك» متضمن و بيانگر اين معني است كه ابعاد و نتايج كارهاي اشتباه آميز، معمولاً غير قابل ارزيابي است، همانگونه كه در يك مكان تاريك، اطراف و آنچه در آن است، غير قابل تشخيص مي‌باشد، مضافاً اين كه نور نماينده ذات خداوندي و نشانه رستگاري است و در مقابل، تاريكي نشانه اهريمن و گمراهي است.
و چه دشوار است وصف اين جنگل وحشي و سخت و انبوه كه يادش ترس را در دل بيدار مي‌كند
اين دشواري از چند جهت است.
اولاً دشوار است بلحاظ اينكه وصف چيزي كه كاملاً قابل ديدن نيست، دشوار است و اين جنگل نيز بلحاظ تاريكي، قابل ديدن نبوده.
ثانياً دشوار است زيرا كه اساساً يادآوري اشتباهات زندگي، براي هر كس ملال آور است و رنج اين يادآوري است كه كار را دشوار مي‌كند.
ثالثاً دشوار است، زيرا كه وي از نتيجه اين اشتباهات بلحاظ تعاليم و اعتقادات مذهبي، آگاه است و از چنان نتيجه‌اي مي‌ترسد و اين ترس مايه دشواري كار است.
چنان تلخ است كه مرگ جز اندكي از آن تلخ تر نيست.
در اينجا شاعر سعي دارد براي تفهيم ميزان اين تلخي، معياري كه براي هر كس قابل سنجش است بدست بدهد و نظر باينكه تلخي مرگ براي هر فرد، با

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تخقیق در مورد شرحی متفاوت بر غزلِ « طربنامۀ عشق» حافظ 16 ص (با فرمت word)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود تخقیق در مورد شرحی متفاوت بر غزلِ « طربنامۀ عشق» حافظ 16 ص (با فرمت word)

محصول * دانلود تخقیق در مورد شرحی متفاوت بر غزلِ « طربنامۀ عشق» حافظ 16 ص (با فرمت word)* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
شرحی متفاوت بر غزلِ « طربنامۀ عشق» حافظ
 
کلام نخست:
تحقيقاتي كه در بارۀ حافظ بعمل آمده است از حدود شرح ديوان ، ايهامات ، تشبيهات ، تمثيل ، و استعارات و مختصري درباره مكتب و مَشرب و جهان بيني خاص او فراتر نميرود . در مقايسه با مكتب و فلسفه و غزليّات عارفانه او كه به حد ايجاز رسيده است و او را براي هميشۀ تاريخ جاودانه ساخته است -اينهمه ، جز مقدّمه و الفباي حافظ شناسي چيز ديگري نمي تواند باشد بي گمان بحث و صحبت درباره حافظ بسيار سخت است بخصوص اگر قرار باشد پا را فراتر گذ ارد و هر آنچه را كه از حافظ و مكتب حافظ مايه ميگيرد مورد مداقّه قرار داد. درباره ماهيّت فلسفي، علمي، اخلاقي و اجتماعي حافظ –تصوّف خاصّ و عرفان عاشقانه و مشرب ملامتي و قلندري او – اصول مكتب رندي – اصطلاحات و رموز ديوان او – آنچه تا كنون موضوع بحث انديشمندان بوده است بقدري ناكافي و به اختصار بوده است كه اين باور را بوجود مياورد كه حافظ و مكتب او بخوبي و به اندازه كافي شناسانده نشده است و رسالت عظيمي را كه ادبا و محققان كوشا بر عهده دارند آنطور كه بايد و شايد به انجام نرسانيده اند .
شناختن حافظ تنها با بر پايي يك نهضت علمي و ادبي ميسر ميگردد تشنگان وادي عشق و ادب ، علمداران اين نهضت خواهند بود شراره هاي اين نهضت عظيم را بزرگاني چون شهريار بر افروخته اند . شهريار باور داشت كه حافظ ، شعر قديم را به كمال رسانده است شهريار نيز از جمله مردان گرانقدري است كه پيرو حافظ بوده و به سبك و سياق او شعر سروده است . گوته درباره او ميگويد : ديوان شرقي را در وصف حافظ سروده ام و اعتراف ميكند كه عشق را تنها از حافظ ميتوان فرا گرفت . زبان عشق حافظ دلهاي هر آنكه را با غزليات او آشنايي دارد به وجد ميآورد و شوري مي آفريند كه زيبايي آنرا نهايتي نيست .
حريم عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد
سرّ عظمت ومحبوبيت حافظ درشوري است كه ازاشعارش ميبارد . در حرارتي است كه از غزلياتش مي تراود. در اسراري است كه در ديوانش مستور است . گوته ، قافله سالار ادبيات غرب مي گويد : وقتي دوّاوين شعراي جهان را در كتابخانه ام مي چينم هميشه ديوان حافظ را در بالاي همه قرار ميدهم چون ميترسم حرارت اشعارش آثار ديگر و كتابهايم را بسوزاند . بعقيدۀ حافظ راز عشق دريافتني است نه آموختني .
حافظ عقل را وسيله ناقصي ميداند كه بر پايه طبيعت قرار گرفته است و قادر به درك ماوراء طبيعت و جهان علوي نيست . بعقيد او تنها راهي كه ميتوان از حضيض خاك به اوج افلاك رسيد و چون قطره اي در درياي ابديت فاني شد و بي پرده بوصال جانان و درك جمال بي حجاب او نائل گشت عشق است و بس . حافظ عشق را التهاب و انجذاب و حركت بسوي معبود مطلق و تأ ثر و شيفتگي در برابر سرچشمه حسن ازلي ميداند 1.
در طول ادوار و سالیان گذشته ، حافظ شناسان و آشنایان خواجه همواره سعی در شرح و بسط غزلیات دلنشین وی داشته و هر یک با شناخت و بضاعت ادبی خویش، حافظ را شناسانده است.
چندان بیراه نخواهد بود در این مقال به نمونه ای از شرح غزل باشکوه« طربنامۀ عشق» حافظ بقلم یکی از اساتید ادبیات کشور بپردازیم:
در ازل پرتو حسنت ز تجّلي دم زد عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
در روز نخست فروغ حسن تو اي محبوب ازلي آهنگ ظهور و جلوه گري كرد ، از اين نمايش جمال عشق پديد آمد و چون عشق زاده حسن است، جهان را در شور افكند و همه را در آتش خود سوخت .
جلوه اي كرد رخت ، ديد مَلَک عشق نداشت عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد
جمال تو نمايان شد ، ابليس ديد ، چون در فطرتش عشق نبود تا تو را عاشقانه بپرستد ، از شدّت رشك مانند آتش سوزان شد و راه بر دل آدم زد و به گمراه كردنش پرداخت ( تلميحي دارد به آيه 16 سوره اعراف = شيطان : حال كه مرا نوميد ساخته اي ، من هم ايشان را از راه راست تو منحرف مي كنم آنگاه از پيش و از پس و از چپ و از راست بر آنها مي تازم و بيشترين شان را شكر گزار نخواهي يافت ) .
عقل ميخواست كزان شعله چراغ افروزد برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد
خرد مصلحت جو مايل بود كه از آن درخش ايزدي چراغ خود را فروغي بخشد و سودي جويد ، برق رشك عشق تابان شد و شوري بپا كرد و جهان را دگرگون ساخت .
مدّعي خواست كه آيد به تماشا گه راز دست غيب آمد و و بر سينه نا محرم زد
عقل مصلحت انديش به ادّعاي رقابت با عشق خواست كه در معرض اسرار غيب گام نهد ، دست نهان حق نمايان شد و برسينه خرد كه راز دار غيب نميتوانست باشد ، كوفت و اورا دور كرد .
ديگران قرع قسمت همه بر عيش زدند دل غمديد ما بود كه هم بر غم زد
جز دل محنت كشيده ما كه غم عشق را برگزيدو درصف عاشقان بلا كش درآمد،ديگران بهره مطلوب خودرا درزندگي خوش وآسوده جستند .
جان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلق آن زلف خم اندر خم زد
روح قدسي يا جان پاك مي خواست كه چاه ذقن تورا ببيند بكنايه يعني خواستار وصال تو بود ، ناگزير در چنبر گيسوي دراز شكن بر شكن تو دست آويخت ، مقصود آنكه جان از جهان برين به جهان فرودين يا عالم كثرت آمد ، چه جان را در قالب تن براي عشق ورزي با تو آفريده اند .
حافظ آنروز طرب نامۀ عشق تو نوشت كه قلم بر سر اسباب دل خرّم زد
حافظ آن زمان نامۀ شادي فزاي عشق تو را به نگارش آورد كه بر سرو سامان دل شاد خود قلم محو كشيد و به غم تو دل خوش كرد .
* * *
اما تحقیقات ، مطالعات و پژوهش های بعمل آمده توسط نگارنده مؤید این مطلب است که غزل فوق ورای این تفاصیل بوده و اسرار پیدا و پنهان بسیاری در آن نهفته است. در این مقاله به شرح و توضیح غزل « طربنامۀ عشق» پرداخته ام. امید است منظور و مقصود خواجه از این غزل بر همگان آشکار گردیده و این گفتار ، سرآغاز یک نهضت ادبی – علمی در شناخت بهتر « حافظ » باشد.
شرح غزل « طربنامۀ عشق » حافظ :
در ازل پرتو حسنت ز تجلّّي دم زد عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
در لحظۀ آفرینش، ( چون اين مصرع دلالت بر وقوع فعلی در زماني معيّن دارد – دم زدن- حافظ اشاره به زماني دارد كه قبل از آن ، وجود و معني ندارد – مراد از ازل ، آغاز غیر زمانی است ) عالم از فروغ و پرتو حسن ( كمال و جلال و جمال ) خداوند متجّلي و پدیدار گشت( ظهور يافت ) و عشق بي پايان الهي بر آن تابيدن گرفت. يعني خدا بود و ديگر هيچ نبود ، خلقت هنوز قباي هستي بر عالم نياراسته بود تا اینکه مادۀ نخستين ( حالت چگالي و تراكم بينهايت ماده ) به عشق لا يزال الهي آراسته گشت . دچار انفجار و آتش شد ( آتشگوی نخستین ) و عالم را تشكيل داد .
بزرگترین سؤال فیزیکدانان و کیهانشناسان معاصر این است که این روند چگونه و چرا آغاز شد؟ یعنی جهان کنونی ( آتشگوی آغازین ) از چه نشأت گرفت؟ طبق نظریۀ کوانتومی- جهان کنونی از خلاء نشأت گرفته است! از هیچ!.
ولی چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مطابق نظریه های کوانتومی، خلاء همان هیچ نیست بلکه آکنده از ذرات بسیار ریز کوانتومی است! – اقیانوسی از ذرات ریز نامرئی – سؤال اساسی تر این است که:بر اقیانوس ذرات نامرئی کوانتومی، شعوری باید حاکم می بود و گرنه ساز و کار منظم نمی داشت و از حالت ناپایدار و نامرئی- به حالتی پایدار و مرئی- تلاشی نمی یافت. دانشمندان مباحث فوق هنوز پاسخ این سؤالات را نیافته اند ولی عرفان ، پاسخ و توضیحی روشن دارد : آیا «اقیانوسی از ذرات پنهان کوانتومی » توصیف علمی و فیزیکیِ « کنز مخفیأ لم اعرف » نیست؟ یعنی « گنج پنهانی

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تخقیق در مورد شرحی کوتاه بر حافظ (با فرمت word)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود تخقیق در مورد شرحی کوتاه بر حافظ (با فرمت word)

محصول * دانلود تخقیق در مورد شرحی کوتاه بر حافظ (با فرمت word)* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
شرحی کوتاه:
حافظ، حافظه‏ی ماست. گاه میتوان به حافظ پرداخت، و گاه نمیتوان نپرداخت! و مجموعه حاضر محصول این گرایش بی اختیار است. نه اینکه در سکر و بیخودی نوشته شده باشد، بلکه در صحو به نگارش درآمده و از سهو هم خالی نیست. در میان تحقیقات ادبی عصر جدید، شاخه حافظ شناسی، اگر خود درخت تناوری نشده باشد، نهالی ریشه دار و بار آور است. در یکی از مقالات این مجموعه، سیری در تحقیقات حافظ پژوهی کرده ایم. و «رونق بازار حافظ شناسی» به شیفته حافظ جرأت میبخشد که هر قلم اندازی (از این دست) را جمع و تدوین و طبع و نشر کند: چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. نگارنده این سطور نظر به آنچه منتشر کرده است، نویسنده ای پراکنده کار است. ولی در میان کارهای پراکنده، تعلق خاطرش از دیرباز به حافظ پژوهی بوده است: مقام اصلی ما گوشه خرابات است خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد و پس از «ذهن و زبان حافظ» و «حافظ نامه» اینک ده مقاله درباره هنر و اندیشه حافظ در این مجموعه گرد آورده است. عنوان چارده روایت از طریق مراعات نظیر ایجاب میکرد که به جای ده مقاله، چارده مقاله فراهم شود. ولی از آن سو هم امکان نداشت که فقط به خاطر مراعات نظیر، خود را به تکلف بیاندازم و به خوانندگان بیشتر تصدیع دهم. مقاله اول این مجموعه «وجوه عظمت و امتیاز حافظ»، حاصل یک گفت و گوی اخوانی با دو تن از اعزه یاران همدل و سخن شناسم کامران فسانی و مهندس حسین معصومی همدانی است. به این شرح که اندیشه اولیه آن از بحثی که این دوستان پیش کشیده اند، نشأت گرفته است و بعدها طول و تفصیل بیشتری یافته است. در این مقاله چنان که از عنوانش برمیآید کوشیده ام دلایل و وجوه عظمت فکری و هنری حافظ و امتیاز او از سایر غزل سرایان یا سخنوران بزرگ فارسی را در حد وسع و برداشت خود بیان کنم. حق این است که همه وجوه عظمت و امتیاز او را استقصا نکرده ام و همه رازها را نگشوده ام. از جمله این راز را که چگونه «قبول خاطر و لطف سخن خداداد» است؟ مقاله دوم، «چارده روایت»، بحث و فصحی است در شناخت اختلاف قراآت قرآن مجید و علم و احاطه ای که حافظ در این شعبه دشوار از علوم قرآنی داشته است. در پرتو مباحث مطروحه در این مقاله، روشن میشود که حافظ قاری یا حافظ ساده قرآن مجید نیست. مقری است. استاد قرائت شناس، یعنی دانای وجوه قراآت مختلفی است که در کتب قرائت شناسی نظیر التیسیر ابو عمرو عثمان دانی، و النثر ابن جزری ثبت شده و در حدود 1100 مورد است. به عبارت دیگر، حافظ به تمام وجوه روایات چهارده راوی از قراء هفت گانه، علم و احاطه کامل داشته است. بدینسان پایگاه قرآن شناسی حافظ بهتر نمایان میشود. مقاله سوم شرح یک بیت دشوار حافظ است: پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد غامض ترین متشابهات و دو پهلو گویی های معماوار دیوان حافظ – که اوج مهارت کلامی و شطاحی و شیطنت هنری او نیز به حساب میآید – همین بیت «پیر ما گفت…» است. این بیت از نظرگاه کلامی، و بیشتر با توجه به کلام اشعری که مشرب حافظ است، شرح داده شده است. و چند شرح قبلی دیگر از تفسیر ملا جلال الدین دوانی گرفته تا نظر استاد مطهری نیز نقل و نقد شده است. مقاله چهارم در شرح بیت دشوار دیگری از حافظ است: ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت در دیوان حافظ، بیتهای دشوار و دیریاب کم نیست. بیت «ماجرا کم کن…» همانند بیت «پیر ما گفت…» پیچ ها و گره بندهای لفظی – معنایی دارد. گمان میرد در تفسیر این بیت، به این «اشتباه خوانی» مشهور که خرقه را متعلق به مردم چشم میانگاشت، و در اینکه خرقه مردم چشم چه چیز شگرفی است به محال گویی میپرداخت، پایان داده شده و ان شاء الله معنای مربوط و منسجمی از اجزای بیت

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک 73 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک 73 ص

محصول * تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک 73 ص* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 90
 
1. نيروهاي وارد بر يك جسم غوطه‌ور در مايع ساكن 19/12/86
هدف آزمايش : هدف اين آزمايش بررسي فرمول‌هاي مربوط به نيروهاي وارد بر يك سطح غوطه‌ور در يك سيال ساكن و تعيين مركز فشار آن .
تئوري آزمايش :در اين قسمت به بررسي نيروهاي وارد بر سطوح مسطح در دو حالت افقي و شيب دار مي پردازيم:
1.سطوح افقي : بر روي يك صفحه مسطح كه بطور افقي درون يك سيال ساكن قرار دارد ، فشار ثابتي اعمال مي‌شود . مقدار نيروي وارد بر يك وجه آن برابر خواهد بود با :
 
نيروهاي عامل به‌ طور موازي بر روي سطح وارد مي‌شوند . در نتيجه جمع عددي تمامي آنها مساوي نيروي برآيند خواهد بود . اگر مثبت باشد جهت اين نيروها به طرف سطح و عمود به آن مي‌باشد . براي تعيين خط اثر اين نيروي برآيند ، يعني نقطه‌اي داخل سطح كه گشتاور نيروهاي گسترده حول هر محوري كه از اين نقطه مي‌گذرد مساوي صفر باشد ، مي‌توان محورهاي اختياري را انتخاب كرد . بنابراين چون گشتاور نيروي برآيند بايد مساوي گشتاورهاي نيروهاي گسترده حول هر محور ( مثلا محور ) باشد ، خواهيم داشت :
 
كه در آن فاصله نيروي برآيند تا محور مي‌باشد . چون مقدار ثابتي است . داريم :
 
كه در اين رابطه فاصله مركز ثقل تا محور مي‌باشد . بنابراين براي يك سطح افقي كه تحت فشار سيال ساكن قرار گرفته باشد،بردار برآيند از مركز ثقل عبور مي‌كند .
2.سطوح شيب‌دار : در ( شكل – 1 ) صفحة مسطحي به وسيله تصويرش به صورت نمايش داده شده است .
زاوية اين صفحه با سطح افقي است .
تقاطع سطح شيبدار با سطح آزاد مايع را محور در نظر مي‌گيريم و محور را مطابق شكل از مبداء بر روي سطح آزاد اختيار مي‌كنيم . بنابراين صفحه را مي‌توان يك سطح شيبدار اختياري تصور كرد . هدف پيدا كردن مقدار ،‌ جهت و خط اثر نيروي برآيند وارد از سيال به يك طرف اين سطح مي‌باشد .
/
شكل 1
براي اين كار نوار نازكي به ضخامت و مساحت از اين سطح در نظر مي‌گيريم . مقدار نيروي كه از طرف سيال بر روي سطح مساوي با خواهد بود ، وارد مي‌شود كه عبارتست از :
(1)
چون تمام نيروهاي عامل موازي هستند انتگرال روي سطح مساوي خواهد بود . اين همان نيرويي است كه به يك طرف سطح وارد مي‌شود :
(2)
با توجه به ( شكل 1 ) و فشار در مركز ثقل سطح است . به بيان ديگر مقدار نيروي وارده بر يك طرف صفحه‌اي كه در داخل سيالي فرو رفته است ، برابر است با حاصلضرب مساحت فشار وارد بر مركز ثقل صفحه مي‌باشد . بايد دقت شود كه در اين روش وجود سطح آزاد ضروري نمي‌باشد .
براي محاسبة فشار در مركز ثقل هر روشي مي‌توان استفاده كرد . مثبت به اين معناست كه نيرو در جهتي است كه بر صفحه فشاري وارد مي‌شود . چون كليه نيروهاي وارد عمود بر صفحه مي‌باشند ، خط اثر نيروي برآيند نيز عمود بر صفحه است . اگر تمام سطح صفحه‌اي در داخل يك مايع ساكن فرو برده شود ، مقدار نيروي برآيند با چرخش صفحه حول هر محوري كه از مركز ثقل آن مي‌گذرد تغيير نخواهد كرد .
مركز فشار : خط اثر نيروي برآيند ( شكل – 1 ) از نقاط به مختصات عبور مي‌كند . اين نقطه را مركز فشار مي‌گويند . مركز فشار يك صفحه شيبدار بر خلاف يك صفحة افقي در مركز ثقل آن نمي‌باشد . براي يافتن مركز فشار بايد گشتاور‌هاي حاصل از نيروهاي برآيند را كه و مي‌باشد ، با گشتاورهاي نيروهاي گسترده حول محور و مساوي قرار داد .
(3)
(4)
در معادله (3)‌ مساحت جزء در نظر گرفته شده مساوي است و با آنچه كه در ( شكل – 1 ) ديديم مساوي نمي‌باشد . با توجه به روابط فوق مقادير و ( مختصات مركز فشار ) به ترتيب برابر است با :
(5)
(6)
در بسياري از كاربردها براي استفاده از معادلات (5) و (6) مي‌توان از روش انتگرال ترسيمي استفاده كرد . براي سطوح ساده معادلات به شكل كلي‌تر زير نوشته مي‌شوند :
(7)
(8)
هنگامي كه يكي از محورهاي و يا محور تقارن صفحه باشد ، حذف مي‌شود . و مركز فشار بر روي منطبق خواهد بود . چون مي‌تواند مثبت و يا منفي باشد مركز فشار مي‌توان در هريك از طرفين خط واقع شود . براي تعيين مقدار مي‌توان از معادلات (2)‌و(6)‌ استفاده كرد . بنابراين خواهيم داشت :
(9)
بنابر قضيه محورهاي موازي كه در آن گشتاور دوم سطح حول محور افقي ماربر مركز ثقل آن مي‌باشد با حذف از معادله (9) خواهيم داشت :

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک سیالات 73 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک سیالات 73 ص

محصول * تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک سیالات 73 ص* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 90
 
1. نيروهاي وارد بر يك جسم غوطه‌ور در مايع ساكن 19/12/86
هدف آزمايش : هدف اين آزمايش بررسي فرمول‌هاي مربوط به نيروهاي وارد بر يك سطح غوطه‌ور در يك سيال ساكن و تعيين مركز فشار آن .
تئوري آزمايش :در اين قسمت به بررسي نيروهاي وارد بر سطوح مسطح در دو حالت افقي و شيب دار مي پردازيم:
1.سطوح افقي : بر روي يك صفحه مسطح كه بطور افقي درون يك سيال ساكن قرار دارد ، فشار ثابتي اعمال مي‌شود . مقدار نيروي وارد بر يك وجه آن برابر خواهد بود با :
 
نيروهاي عامل به‌ طور موازي بر روي سطح وارد مي‌شوند . در نتيجه جمع عددي تمامي آنها مساوي نيروي برآيند خواهد بود . اگر مثبت باشد جهت اين نيروها به طرف سطح و عمود به آن مي‌باشد . براي تعيين خط اثر اين نيروي برآيند ، يعني نقطه‌اي داخل سطح كه گشتاور نيروهاي گسترده حول هر محوري كه از اين نقطه مي‌گذرد مساوي صفر باشد ، مي‌توان محورهاي اختياري را انتخاب كرد . بنابراين چون گشتاور نيروي برآيند بايد مساوي گشتاورهاي نيروهاي گسترده حول هر محور ( مثلا محور ) باشد ، خواهيم داشت :
 
كه در آن فاصله نيروي برآيند تا محور مي‌باشد . چون مقدار ثابتي است . داريم :
 
كه در اين رابطه فاصله مركز ثقل تا محور مي‌باشد . بنابراين براي يك سطح افقي كه تحت فشار سيال ساكن قرار گرفته باشد،بردار برآيند از مركز ثقل عبور مي‌كند .
2.سطوح شيب‌دار : در ( شكل – 1 ) صفحة مسطحي به وسيله تصويرش به صورت نمايش داده شده است .
زاوية اين صفحه با سطح افقي است .
تقاطع سطح شيبدار با سطح آزاد مايع را محور در نظر مي‌گيريم و محور را مطابق شكل از مبداء بر روي سطح آزاد اختيار مي‌كنيم . بنابراين صفحه را مي‌توان يك سطح شيبدار اختياري تصور كرد . هدف پيدا كردن مقدار ،‌ جهت و خط اثر نيروي برآيند وارد از سيال به يك طرف اين سطح مي‌باشد .
/
شكل 1
براي اين كار نوار نازكي به ضخامت و مساحت از اين سطح در نظر مي‌گيريم . مقدار نيروي كه از طرف سيال بر روي سطح مساوي با خواهد بود ، وارد مي‌شود كه عبارتست از :
(1)
چون تمام نيروهاي عامل موازي هستند انتگرال روي سطح مساوي خواهد بود . اين همان نيرويي است كه به يك طرف سطح وارد مي‌شود :
(2)
با توجه به ( شكل 1 ) و فشار در مركز ثقل سطح است . به بيان ديگر مقدار نيروي وارده بر يك طرف صفحه‌اي كه در داخل سيالي فرو رفته است ، برابر است با حاصلضرب مساحت فشار وارد بر مركز ثقل صفحه مي‌باشد . بايد دقت شود كه در اين روش وجود سطح آزاد ضروري نمي‌باشد .
براي محاسبة فشار در مركز ثقل هر روشي مي‌توان استفاده كرد . مثبت به اين معناست كه نيرو در جهتي است كه بر صفحه فشاري وارد مي‌شود . چون كليه نيروهاي وارد عمود بر صفحه مي‌باشند ، خط اثر نيروي برآيند نيز عمود بر صفحه است . اگر تمام سطح صفحه‌اي در داخل يك مايع ساكن فرو برده شود ، مقدار نيروي برآيند با چرخش صفحه حول هر محوري كه از مركز ثقل آن مي‌گذرد تغيير نخواهد كرد .
مركز فشار : خط اثر نيروي برآيند ( شكل – 1 ) از نقاط به مختصات عبور مي‌كند . اين نقطه را مركز فشار مي‌گويند . مركز فشار يك صفحه شيبدار بر خلاف يك صفحة افقي در مركز ثقل آن نمي‌باشد . براي يافتن مركز فشار بايد گشتاور‌هاي حاصل از نيروهاي برآيند را كه و مي‌باشد ، با گشتاورهاي نيروهاي گسترده حول محور و مساوي قرار داد .
(3)
(4)
در معادله (3)‌ مساحت جزء در نظر گرفته شده مساوي است و با آنچه كه در ( شكل – 1 ) ديديم مساوي نمي‌باشد . با توجه به روابط فوق مقادير و ( مختصات مركز فشار ) به ترتيب برابر است با :
(5)
(6)
در بسياري از كاربردها براي استفاده از معادلات (5) و (6) مي‌توان از روش انتگرال ترسيمي استفاده كرد . براي سطوح ساده معادلات به شكل كلي‌تر زير نوشته مي‌شوند :
(7)
(8)
هنگامي كه يكي از محورهاي و يا محور تقارن صفحه باشد ، حذف مي‌شود . و مركز فشار بر روي منطبق خواهد بود . چون مي‌تواند مثبت و يا منفي باشد مركز فشار مي‌توان در هريك از طرفين خط واقع شود . براي تعيين مقدار مي‌توان از معادلات (2)‌و(6)‌ استفاده كرد . بنابراين خواهيم داشت :
(9)
بنابر قضيه محورهاي موازي كه در آن گشتاور دوم سطح حول محور افقي ماربر مركز ثقل آن مي‌باشد با حذف از معادله (9) خواهيم داشت :

دانلود + ادامه مطلب