کتاب ، جزوه - فایل سل

کتاب چهره شناسی

دسته بندی: کتاب ، جزوه

کتاب چهره شناسی

محصول * کتاب چهره شناسی* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده میکنم. بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود. نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه  ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم. امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

سنسور خازنی

دسته بندی: کتاب ، جزوه

سنسور خازنی

محصول * سنسور خازنی* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

فهرست مطالب :سنسور ……………………………………………………………………………………… 3سنسورهاي القائی ……………………………………………………………………… 311 ……………………………………………….. ( Namur sensor ) سنسور نامورسنسورهاي دنباله سوکتدار ………………………………………………………… 12انواع سنسورهاي القائی …………………………………………………………….. 1218 ………………………………….( DIN سنسور القائی نامور ( استاندارد 19234سنسور القائی آنالوگ……………………………………………………………….. 20سنسور القائی سرعت…………………………………………………………………. 22سنسورهاي خازنی …………………………………………………………………… 23سنسورهاي نوري یکطرفه …………………………………………………………… 26سنسورهاي نوري رفلکتوري ………………………………………………………. 27سنسورهاي نوري دو طرفه …………………………………………………………. 30سنسورهاي مغناطیسی ……………………………………………………………….. 32سنسور نخ ………………………………………………………………………………. 33سنسورهاي خازنی کنترل سطح …………………………………………………. 34سنسورهاي مغناطیسی کنترل سطح ……………………………………………… 35سنسورهاي نوري کنترل سطح ……………………………………………………. 35شفت انکودر ( افزایشی ) ………………………………………………………….. 36اسپید مانیتور

دانلود + ادامه مطلب

تاریخچه هوش مصنوعی

دسته بندی: کتاب ، جزوه

تاریخچه هوش مصنوعی

محصول * تاریخچه هوش مصنوعی* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

سنسور التراسونیک

دسته بندی: کتاب ، جزوه

سنسور التراسونیک

محصول * سنسور التراسونیک* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

مقدمه :سنسورياحسگرچيست؟حسگر يا سنسور المان حس كننده اي است كه كميتهاي فيزيكي مانند فشار، حرارت،،رطوبت، دما، و … را به كميتهاي الكتريكي پيوسته (آنالوگ) يا غيرپيوسته (ديجيتال)تبديل مي كند. در واقع آن يك وسيله الكتريكي است كه تغييرات فيزيكي يا شيميايي رااندازه گيري مي كند و آن را به سيگنال الكتريكي تبديل مي نمايد.سنسورها در انواع دستگاههاي اندازه گيري، سيستمهاي كنترل آنالوگ و ديجيتال مانندمورد استفاده قرار مي گيرند. عملكرد سنسورها و قابليت اتصال آنها به PLCباعث شده است كه سنسور بخشي از اجزاي جدا PLC دستگاههاي مختلف از جملهنشدني دستگاه كنترل اتوماتيك و رباتيك باشد.سنسورها اطلاعات مختلف از وضعيت اجزاي متحرك سيستم را به واحد كنترل ارسالنموده و باعث تغيير وضعيت عملكرد دستگاهها مي شوند.

دانلود + ادامه مطلب

جزوه جمع بندی فرمول های ریاضی

دسته بندی: کتاب ، جزوه

جزوه جمع بندی فرمول های ریاضی

محصول * جزوه جمع بندی فرمول های ریاضی* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

تمامی فرمول ریاضیات در 35 صفحه تالیفی استاد حسین اسفینی مولف کتاب های گاج
نمونه 1
نمونه 2
 +
* فایل هدیه *
 

دانلود + ادامه مطلب