تحقیق در مورد اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ 28 ص (با فرمت word)

تحقیق در مورد اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ 28 ص (با فرمت word)

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ 28 ص (با فرمت word)

محصول * تحقیق در مورد اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ 28 ص (با فرمت word)* را از فایل سل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
 
كتابخانه‌ باب‌ دانايي‌ است‌ و دانايي‌ توانايي‌ است‌.
توانايي‌ براي‌ كسب‌ پيروزي‌،سعادت‌ و افتخار.

مقدمه‌
ضرورت‌ مطالعه‌ و به‌ تبع‌ آن‌، اشاعه‌ اطلاعات‌ در جوامع‌ امروزي‌، جايگاه‌ ويژهاي‌ دارد و دراين‌ ميان‌ توصيفگران‌ و تسهيل‌ كنندگان‌ امر اطلاع‌ رساني‌، كساني‌ جز كتابداران‌ و متخصصان‌دانش‌شناسي‌ نمي‌باشند، اما افسوس‌ كه‌ تا به‌ امروز آن‌ شأن‌ واقعي‌ را نيافته‌ و هنوز بسان‌جزيره‌اي‌ ناشناخته‌ در تلاطمي‌ از ابهامات‌ پيش‌ پا افتاده‌، سردرگمند و ناپيدا. اگر اطلاعات‌ نيازاست‌، كتابدار و دانش‌شناس‌، ضرورت‌ است‌ و اطلاعات‌ و اطلاع‌ رساني‌ لازم‌ و ملزم‌ همديگرند.كتابداري‌ عبادت‌ است‌ زيرا كتابخانه‌ها در رويارويي‌ با مردم‌ و خدمت‌ به‌ جامعه‌ معنا و مفهوم‌واقعي‌ خود را مي‌يابند. كارهاي‌ كتابدار بكلي‌ وسيله‌ايست‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ هدف‌ و اين‌ هدف‌خدمت‌ است‌ و غير از كتابدار متخصص‌ از كس‌ ديگري‌ ساخته‌ نيست‌ و كس‌ ديگري‌ نمي‌تواندجاي‌ او را بگيرد. (عماد خراساني‌، 1379، ص‌ 4)
فلذا بر آن‌ شديم‌ تا مقاله‌اي‌ در شناخت‌ جايگاه‌ مهم‌ كتابخانه‌ها، بويژه‌ كتابخانه‌هاي‌ عمومي‌و ضرورت‌ اطلاعات‌ و نقش‌ منحصر به‌ فرد كتابداران‌ در ترغيب‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ عادت‌ به‌مطالعه‌، ارايه‌ نماييم‌، انشاءاللّه‌ كه‌ مثمرثمر واقع‌ شود.
كتابخانه‌
كتابخانه‌ باب‌ دانايي‌ است‌ و دانايي‌ توانايي‌ است‌. توانايي‌ براي‌ كسب‌ پيروزي‌، سعادت‌ وافتخار.
كتابخانه‌ها وسيله‌ ايجاد انگيزه‌ و ترغيب‌ و پيشرفت‌ تمايل‌ به‌ مطالعه‌ و «اشاعه‌ فرهنگ‌ عادت‌به‌ مطالعه‌» هستند. كتاب‌، يك‌ رسانه‌ گروهي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مطالبي‌ ضبط‌ شده‌ و قابل‌ انتقال‌مي‌باشد و بازيابي‌ مطالب‌ آن‌ از نظر زمان‌ و مكان‌ محدوديت‌ ندارد. آموزش‌ بعنوان‌ مقدس‌ترين‌فعاليت‌ آدمي‌ و يادگيري‌ بعنوان‌ عالي‌ترين‌ فرصت‌ در زندگي‌ و كتاب‌ بعنوان‌ ممتازترين‌ ابزارارتباط‌ و مبادله‌ دانش‌ بشري‌ در طول‌ تاريخ‌ مطرح‌ بوده‌ و هست‌. در تاريخ‌، كتاب‌ همواره‌بعنوان‌ عامل‌ اصلي‌ انتقال‌ دانش‌ و اندوخته‌هاي‌ بشري‌ شناخته‌ شده‌ و از اركان‌ مهم‌ تعامل‌فرهنگ‌ها و انديشه‌هاي‌ مردمان‌ و جوامع‌ در همه‌ ادوار تاريخي‌ مي‌باشد. از ديرباز حتي‌ دردورانهايي‌ كه‌ هنوز كاغذ پس‌ از چاپ‌ وارد عرصه‌ زندگي‌ انسان‌ نشده‌ بود و كتابها بر پيوست‌آهو و نظاير آن‌ نوشته‌ مي‌شد، باز هم‌ كتاب‌ از جايگاهي‌ رفيع‌ و تعيين‌ كننده‌ در انتقال‌ طولي‌ وعرضي‌ علوم‌ برخوردار بوده‌ است‌. بخش‌ عمده‌اي‌ از تثبيت‌ و ماندگاري‌ دانش‌ و فرهنگ‌،مرهون‌ كتاب‌ است‌. كتاب‌، دريچه‌اي‌ است‌ به‌ سوي‌ جهان‌ شگفت‌انگيزعلم‌ و معرفت‌ و مطالعه‌راهي‌ است‌ بسيار ساده‌ و عملي‌ براي‌ پرورش‌ استعدادهاي‌ خدادادي‌ انسان‌، و آموزش‌ علوم‌ وفنوني‌ است‌ كه‌ او را در مسير رشد و تكامل‌ راهنمايي‌ مي‌كند. اگر بتوانيم‌ مطالعه‌ را در انسان‌ به‌صورت‌ عادت‌ درآوريم‌، ديگر ارتباط‌ او با جهان‌ دانش‌ و آگاهي‌ سخت‌ نخواهد بود و بدون‌ هيچ‌دشواري‌ و زحمتي‌، خواهد توانست‌ از راه‌ مطالعه‌، درك‌ و انديشة‌ خود را نسبت‌ به‌ جهان‌هستي‌ رشد و تعالي‌ بخشد. بر اين‌ اساس‌ براي‌ حفظ‌ و صيانت‌ از فرهنگ‌ ملي‌ و دستيابي‌ به‌توسعة‌ فرهنگي‌، پرداختن‌ به‌ كتابخواني‌ از اهم‌ مسايل‌ است‌ و جامعه‌ امروزي‌ به‌ آستانه‌ فرهنگي‌غيرمادي‌ كه‌ در آن‌، اطلاعات‌، آموزش‌ و شناخت‌ محور است‌، قدم‌ مي‌گذارد. لذا براي‌ ورود به‌اين‌ مرحله‌ از حيات‌ انسان‌ و جامعه‌ نياز به‌ كسب‌ آمادگي‌ است‌.
تعريف‌ مطالعه‌
مطالعه‌ از باب‌ مفاعله‌ است‌ و فرد با بهره‌ جستن‌ از آن‌ به‌ روشني‌ دروني‌ دست‌ مي‌يابد،همان‌ گونه‌ كه‌ خورشيد طلوع‌ مي‌كند و صبح‌ روشن‌ را مژده‌ مي‌دهد. در فرهنگ‌ فارسي‌ عميد،مطالعه‌ از نظر معنا و مفهوم‌، به‌ معني‌ اطلاع‌ يافتن‌ از چيزي‌ با ادامة‌ نظر در آن‌، خواندن‌ كتاب‌ يانوشتة‌ ديگر و دقت‌ كردن‌ در آن‌ مي‌باشد. بنظر آلفرد آدلر، مطالعه‌ يا هنر خواندن‌، جرياني‌است‌ كه‌ فكر بدون‌ كمك‌ منبع‌ خارجي‌ و يا تمركز روي‌ مطالب‌ با استفاده‌ از نيروي‌ خويش‌،سبب‌ ارتقاء شود. در نتيجه‌ مطالعه‌، فكر از درك‌ كمتر به‌ ادراك‌ و فهم‌ بيشتر مي‌رسد. اعمال‌مختلف‌ ماهرانه‌اي‌ كه‌ باعث‌ اين‌ ارتقاء مي‌شود، هنر مطالعه‌ يا خواندن‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. مطالعه‌در فرهنگ‌ انگليسي‌ به‌ فارسي‌ حييم‌ در برابر واژه‌ “study” قرار گرفته‌ است‌ و معاني‌ ديگر آن‌عبارتند از: تحصيل‌ كردن‌، درس‌ خواندن‌، مواظب‌ بودن‌ و بررسي‌ كردن‌. در فرهنگ‌ انگليسي‌آكسفورد، واژه‌ “study” عبارت‌ است‌ از صرف‌ كردن‌ وقت‌ در ياد گرفتن‌ چيزي‌ يا مطلبي‌.
بين‌ خواندن‌ “reading” و مطالعه‌ “study” تفاوت‌هايي‌ وجود دارد. در دايره‌ المعارف‌ كتاب‌جهاني‌، خواندن‌، بمعني‌ توانايي‌ درك‌ و فهم‌ كلمات‌ نوشتاري‌ و چاپي‌ و ابزار عمدة‌ دانش‌ و يكي‌از مهمترين‌ مهارتها در زندگي‌ هر شخص‌ مي‌باشد. از طريق‌ خواندن‌ مي‌توان‌ عقايد وانديشه‌هاي‌ جديد كسب‌ كرد و علاوه‌ بر اطلاعات‌ موردنياز به‌ لذت‌ شخصي‌ و گسترش‌ عقايددست‌ يافت‌، مانند خواندن‌ روزنامه‌ و مجلات‌ سرگرم‌ كننده‌ و… بنابر تعريف‌ دايره‌ المعارف‌دانش‌آموزان‌ بريتانيك‌، شكل‌ معمول‌ مطالعه‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ با دقت‌ و تيزبيني‌ به‌ مطالب‌كتاب‌ نگاه‌ مي‌كند، با اين‌ هدف‌ كه‌ چيزي‌ را ياد بگيرد. مطالعه‌ اغلب‌ با خواندن‌، مشاهده‌ كردن‌،سؤال‌ كردن‌، گوش‌ دادن‌ انديشه‌ و اظهار عقيده‌ همراه‌ است‌. هدف‌ مطالعه‌، كشف‌ و درك‌اطلاعات‌ است‌، مثلاً مطالعه‌ يك‌ مقاله‌ علمي‌ و اظهارنظر و تفكر بر روي‌ مطالب‌ آن‌. پس‌ مي‌توان‌مطالعه‌ را خواندن‌ هدفمند و روشمند همراه‌ با يادداشت‌ برداري‌ تعريف‌ كرد.
اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌


 • دانلود تخقیق در مورد زندگینامه دکتر شریعتی 28 ص (2) (با فرمت word)
 • دانلود تخقیق در مورد زندگینامه دکتر شریعتی 28 ص (با فرمت word)
 • تحقیق درمورد پرورش شتر مرغ 28 ص
 • تحقیق درمورد تاثیر لیزوزیم روی میکروارگانیزم های گرم مثبت کشته شده با حرارت 28 ص
 • تحقیق در مورد خدمات متقابل اسلام و ايران مطهري 28 ص (با فرمت word)
 • تحقیق درمورد تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ) 28 ص
 • تحقیق در مورد تکلیف شب 28 ص (2) (با فرمت word)
 • تحقیق در مورد تبليغات اينترنتي در ايران تنگناها و راهكارها 28 ص (با فرمت word)

 • دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

  0نظر ارسال شده است

  ارسال نظر

  شما هم نظری ارسال کنید

  ارسال نظر

  به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.